Dnes je 7.4.2020


Čas od času rozesíláme zájemcům informace o změnách a novinkách na stránkách tohoto portálu. Zadáte-li sem svůj e-mail, přidáme do seznamu adresátů i vás.

Kliknutím na tuto ikonu se můžete přihlásit k odběru novinek ve formátu XML:
RSS Feed RSS kanál

__________________

Zajímáte se
o umělecké dění?
Čtěte artmagazin.eu.
artmagazin.eu
__________________

Nejrozsáhlejší databáze fotografických výstav na českém internetu přináší základní údaje o mnoha desítkách právě probíhajících výstav v celé republice a nabízí naprosto unikátní možnost vyhledávání v tisícovkách záznamů podle různých kritérií. Chcete-li do databáze přidat výstavu, kterou právě pořádáte, můžete informace o ní vložit do tohoto formuláře.


English Homepage

N E J N O V Ě J Š Í
Z P R Á V Y

Jste plátcem DPH a prodáváte fotografie přes internet konečným spotřebitelům v cizině? Pokud ano, týkají se vás následující změny v zákoně o DPH.

Do sekce věnované autorským právům jsme přidali novou stránku často kladených otázek.

Evropská komise vyzvala veřejnost k podávání připomínek k revizi autorského práva v EU.

Do 14. ledna 2014 můžete zasílat návrhy na Osobnost české fotografie za minulý rok.

Výstavou Slovenská nová vlna, 80. léta, se v Praze otevírá Dům fotografie.

Josef Koudelka se dohodl s UPM a věnuje mu soubor 537 fotografií.

Mají čeští fotografové zájem o autorská práva? Nečinnost vedení jejich profesních organizací naznačuje, že to moc slavné nebude.

Vzhledem k tomu, že nejnavštěvovanější stránkou fotomonitoru je již od počátku databáze fotografických výstav, změnili jsme poněkud uspořádání webu, aby lépe odrážel zájmy jeho čtenářů.

Podporujeme Manifest
za používání
metadat

Podporujeme Manifest za používání metadat

Zpět na hlavní stránku

Manifest za používání metadat

Mezinárodní organizace IPTC (International Press Telecommunications Council), jejímiž členy jsou největší světové tiskové agentury a vydavatelství a která už od 70. let minulého století vyvíjí technické standardy pro usnadnění vzájemné výměny zpravodajských materiálů, spojila síly s asociacemi reklamních agentur, s fotoagenturami i se sdruženími, která zastupují fotografy a jiné autory z oblasti vizuálních umění, a společně s nimi spustila marketingovou kampaň, jejímž cílem je zviditelnilt význam metadat vkládaných do digitálních souborů (a to nejen těch obrazových).

Jedním z výsledků tohoto úsilí je „Manifest za používání metadat” (Embedded Metadata Manifesto). Je apelem na všechny, kdo s digitálními soubory pracují, ať už je vytvářejí, ukládají, distribuují či užívají, aby důsledně dbali na vkládání metadat do digitálních souborů, tedy údajů o autorství digitálních souborů a jejich důkladnému popisu, a aby zajistili, že tyto informace zůstanou trvalou součástí těchto souborů po celou dobu jejich životnosti.

Cílem této kampaně jsou samozřejmě také firmy vyrábějící software i hardware pro zpracování digitálních dat, ať už to jsou obrazové materiály, texty nebo videozáznamy, protože počítače a počítačové programy dnes hrají při vyhledávání, výměně a užívání obsahu klíčovou úlohu. Vkládání popisu do souborů může v krocích, jež po jejich vytvoření následují, ušetřit spoustu ruční, mnohdy několikanásobně opakované práce se zjišťováním, co je vlastně obsahem digitálního souboru, komu náleží autorská práva, jak jsou tato práva licenčně vymezena atd.

Toto je pět základních zásad manifestu za používání metadat:

1. Metadata jsou pro popis, identifikaci a sledování digitálních médií naprosto nepostradatelná a měla by být použita u všech položek, které jsou posílány v podobě počítačových souborů nebo jinými způsoby, například streamováním.
2. Formáty souborů by měly umožňovat zápis metadat takovým způsobem, který vzájemně odlišné softwarové systémy dokáží přečíst a zpracovat.
3. Metadatová pole, jejich sémantika (včetně označení v uživatelském rozhraní) a hodnoty by měly i v různých metadatových formátech zůstávat stejné.
4. Informace o autorských právech nesmí být ze souborů odstraňovány v žádném případě.
5. Jiná metadata by se měla ze souborů odstraňovat pouze na základě souhlasu majitele autorských práv.

Podrobnější komentář k jednotlivým bodům:

ad 1: Metadata sehrávají v obchodním styku roli naprosto zásadní a každý, kdo přichází do styku s digitálními médii, si toho musí být vědom. A nejde jen o to každý soubor nějak zaškatulkovat. Znalosti potřebné ke komplexnímu a pregnantnímu popsání obsahu a jasná informace o tom, kdo je majitelem duševního vlastnictví, hodnotu mediálních aktiv zvyšují. Je bezpodmínečně nutné, aby se vkládání metadat stalo součástí pracovních postupů každého profesionála.

ad 2: K výměně materiálů stále do značné míry dochází posíláním souborů a v mnoha případech je to jediný (technický) způsob komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem. Aby zároveň s výměnou obsahu docházelo také k výměně metadat, je z obchodního hlediska nezbytné vkládat metadata přímo do digitálních souborů. Při použití jiných metod, jako jsou například přidružené soubory (např. XMP), může docházet ke ztrátě metadat.

ad 3: Typ informací o obsahu souboru, které se ukládají do metadatového pole, ani hodnoty do těchto polí vložené, nesmí být závislé na technologii, která byla pro vkládání metadat do souboru použita. Pokud existuje více technologií pro vkládání informací do téhož pole, musí prodejci softwaru zajistit, aby tyto hodnoty byly napříč technologiemi synchronizovány a nedocházelo ke ztrátě dat nebo k nejednoznačnosti.

ad 4: Metadata o majitelích autorských práv jsou jediným způsobem, jakým lze digitální obsah uchránit před tím, aby se z digitálních souborů nestávala osiřelá díla. Odstraňování těchto metadat má negativní vliv na schopnost majitele autorských práv své vlastnictví prokázat a v mnoha státech je zákonem zakázáno.

ad 5: Vhodně zvolená a použitá metadatová pole přispívají ke zvýšení hodnoty digitálních dat. Metadata popisující obsah souborů jsou ve většině sbírek naprosto nezbytná pro jejich opětné vyhledávání i pro pochopení jejich obsahu. Odstraňování těchto cenných informací jejich hodnotu snižuje.

Ti, kdo si význam metadat uvědomují, mohou Manifest za používání metadat podpořit například tím, že na své webové stránky umístí logo této kampaně, nebo jako příklad ostatním zašlou jejím organizátorům vlastní fotografii s vyplněnými informacemi IPTC.

Portál fotomonitor je důsledným propagátorem používání metadat a k této celosvětové kampani se rovněž připojuje – viz logo EMM umístěné v pravém sloupci těchto webových stránek.

Nahoru

Text © Lubomír Synek
(Použití v jakékoli formě bez předchozího svolení autorů a vydavatele je zakázáno.)