Dnes je 7.4.2020


Čas od času rozesíláme zájemcům informace o změnách a novinkách na stránkách tohoto portálu. Zadáte-li sem svůj e-mail, přidáme do seznamu adresátů i vás.

Kliknutím na tuto ikonu se můžete přihlásit k odběru novinek ve formátu XML:
RSS Feed RSS kanál

__________________

Zajímáte se
o umělecké dění?
Čtěte artmagazin.eu.
artmagazin.eu
__________________

Nejrozsáhlejší databáze fotografických výstav na českém internetu přináší základní údaje o mnoha desítkách právě probíhajících výstav v celé republice a nabízí naprosto unikátní možnost vyhledávání v tisícovkách záznamů podle různých kritérií. Chcete-li do databáze přidat výstavu, kterou právě pořádáte, můžete informace o ní vložit do tohoto formuláře.


English Homepage

N E J N O V Ě J Š Í
Z P R Á V Y

Jste plátcem DPH a prodáváte fotografie přes internet konečným spotřebitelům v cizině? Pokud ano, týkají se vás následující změny v zákoně o DPH.

Do sekce věnované autorským právům jsme přidali novou stránku často kladených otázek.

Evropská komise vyzvala veřejnost k podávání připomínek k revizi autorského práva v EU.

Do 14. ledna 2014 můžete zasílat návrhy na Osobnost české fotografie za minulý rok.

Výstavou Slovenská nová vlna, 80. léta, se v Praze otevírá Dům fotografie.

Josef Koudelka se dohodl s UPM a věnuje mu soubor 537 fotografií.

Mají čeští fotografové zájem o autorská práva? Nečinnost vedení jejich profesních organizací naznačuje, že to moc slavné nebude.

Vzhledem k tomu, že nejnavštěvovanější stránkou fotomonitoru je již od počátku databáze fotografických výstav, změnili jsme poněkud uspořádání webu, aby lépe odrážel zájmy jeho čtenářů.

Podporujeme Manifest
za používání
metadat

Podporujeme Manifest za používání metadat

Zpět na hlavní stránku

Nová anketa k novelizaci autorského zákona

V souvislosti s připravovanými změnami autorského i jiných zákonů jsme se rozhodli zjistit, který z řady problémů s autorskými právy trápí fotografy nejvíce. Vybrali jsme pět okruhů, které lze považovat za nejproblematičtější.

1. Jedním z nich je zlepšení soudní vymahatelnosti autorských práv. Dnes se autorům mnohdy nevyplatí hnát porušení autorských práv k soudu kvůli dlouhým lhůtám, značným výdajům na právní služby i kvůli nízkým náhradám škody, pokud se je podaří vysoudit.

2. Postihy za neoprávněné užití fotografií jsou také nízké a nemají pro potenciálního porušitele zákona žádnou odstrašovací sílu. Podle dosavadního znění zákona by měl ten, kdo autorské právo poruší, zaplatit pouze „dvojnásobek odměny, která by byla za získání takové licence obvyklá v době neoprávněného nakládání s dílem”.

3. Neuvádění nebo odstraňování údajů o autorství fotografie z metadat, která autor do digitálního souboru vložil, je nešvar rozšířený na celém internetu, i když v tištěných médiích se také často setkáváme s fotografiemi, jejichž „autorem” je „archiv”, nebo u nichž autor vůbec uveden není. Vznikají tak „osiřelá” díla, která osiřelými ve skutečnosti nejsou a která by podle řady návrhů, jež ministerstvo kultury obdrželo, směly licencovat organizace zabývající se kolektivní správou autorských práv v rámci tzv. rozšířené kolektivní správy. Autoři těchto děl by tak přicházeli o možnost licencovat svá díla přímo, a to za ceny obvyklé na trhu, a nikoli jen za část nepříliš vysoké úhrady, kterou kolektivní správce od uživatele osiřelého díla vybere. Odstraňování metadat je navíc podle současného znění zákona pouze přestupkem, který mají v prvním stupni projednávat obecní úřady...

S touto situací se snaží něco udělat také celosvětová kampaň, jejíž základní body jsou shrnuty v Manifestu za používání metadat.

4. V řadě případů by bylo žádoucí odstranit nerovné postavení autorů při sjednávání smluv. Autoři, o jejichž služby projeví zájem některá z velkých korporací, jsou často postaveni před hotovou věc – buď podepíšete takovou smlouvu, jakou vám předložíme, nebo si najdeme jiného fotografa. Tyto záležitosti řeší nikoli autorský zákon, ale obchodní zákoník, v němž je zásada rovnosti účastníků obchodních vztahů a ochrany slabšího zakotvena již dnes. S nerovným postavením při uzavírání smluv se však fotografové i jiní autoři setkávají stále velmi často.

5. Bylo by vhodné zvýšit limity náhrady škody a bezdůvodného obohacení porušitelů zákona. Dnes se autor může domáhat náhrady ušlého zisku jen ve výši odměny, která by byla obvyklá za poskytnutí normální licence; bezdůvodné obohacení porušitelů autorských práv je pak zákonem stanoveno pouze na dvojnásobek obvyklé odměny. Pro mnohé zneuživatele nemají takto nízké částky potřebnou odstrašovací sílu a leckdy se jim vyplatí riskovat a fotografii použít bez předchozího svolení autora. Spoléhají přitom na to, že autorovi se podávat žalobu v podstatě nevyplatí.

Máte-li konkrétní vlastní zkušenost s problémy, které se týkají autorských práv a uplatňování autorského zákona, napište nám o nich.

Nahoru

Text © Lubomír Synek
(Použití v jakékoli formě bez předchozího svolení autorů a vydavatele je zakázáno.)