Dnes je 7.4.2020


Čas od času rozesíláme zájemcům informace o změnách a novinkách na stránkách tohoto portálu. Zadáte-li sem svůj e-mail, přidáme do seznamu adresátů i vás.

Kliknutím na tuto ikonu se můžete přihlásit k odběru novinek ve formátu XML:
RSS Feed RSS kanál

__________________

Zajímáte se
o umělecké dění?
Čtěte artmagazin.eu.
artmagazin.eu
__________________

Nejrozsáhlejší databáze fotografických výstav na českém internetu přináší základní údaje o mnoha desítkách právě probíhajících výstav v celé republice a nabízí naprosto unikátní možnost vyhledávání v tisícovkách záznamů podle různých kritérií. Chcete-li do databáze přidat výstavu, kterou právě pořádáte, můžete informace o ní vložit do tohoto formuláře.


English Homepage

N E J N O V Ě J Š Í
Z P R Á V Y

Jste plátcem DPH a prodáváte fotografie přes internet konečným spotřebitelům v cizině? Pokud ano, týkají se vás následující změny v zákoně o DPH.

Do sekce věnované autorským právům jsme přidali novou stránku často kladených otázek.

Evropská komise vyzvala veřejnost k podávání připomínek k revizi autorského práva v EU.

Do 14. ledna 2014 můžete zasílat návrhy na Osobnost české fotografie za minulý rok.

Výstavou Slovenská nová vlna, 80. léta, se v Praze otevírá Dům fotografie.

Josef Koudelka se dohodl s UPM a věnuje mu soubor 537 fotografií.

Mají čeští fotografové zájem o autorská práva? Nečinnost vedení jejich profesních organizací naznačuje, že to moc slavné nebude.

Vzhledem k tomu, že nejnavštěvovanější stránkou fotomonitoru je již od počátku databáze fotografických výstav, změnili jsme poněkud uspořádání webu, aby lépe odrážel zájmy jeho čtenářů.

Podporujeme Manifest
za používání
metadat

Podporujeme Manifest za používání metadat

Zpět na hlavní stránku

Výsledky průzkumu stavu profesionální fotografie
v Itálii

Asociace italských profesionálních fotografů Tau Visual pořádá již několikátý rok průzkum mezi aktivními fotografy, ve kterém podrobně zjišťuje, jak se v uplynulém roce fotografům vedlo. Dotazníky vyplnilo 1447 aktivních fotografů, 601 mladých, kteří se na profesionální dráhu vstoupit teprve chystají, pak odpovídalo na jiné otázky. V lednu byly zveřejněny první statistické výsledky průzkumu za rok 2011, detailní analýzy budou k dispozici během února.

Zde přinášíme stručný přehled základních údajů: Největší procento autorů (33,73) považuje stávající situaci za víceméně stabilní, i když o rok dříve jich bylo 41,85 %. Druhou největší skupinu tvoří ti, kteří mají jisté problémy (25,63 %), ale jsou přesvědčeni, že na ně budou schopni adekvátně reagovat. Ve srovnání s předchozím rokem došlo k největšímu nárůstu právě v této skupině – téměř o sedm procent více fotografů letos hlásí, že má problémy. Těch, kteří považují situaci za špatnou, bylo tentokrát o jedno procento více, skončit se rozhodlo zhruba stejné množsžtví fotografů. Rok 2011 byl dobrý nebo skvělý pro 20,39 % fotografů, tedy také prakticky stejně jako o rok dříve (20,43 %).

    

Průzkumu se zúčastnili fotografové nejrůznějšího věku, od 20 do 81 let. Asociaci proto zajímalo, jaký je průměrný věk autorů v jednotlivých skupinách. Do skupiny těch, kteří se rozhodli svou činnost ukončit, patřili ti nejstarší - průměrný věk zde činil 49,2 let. Ve skupině, která má problémy, to bylo 43,5 roku, ve skupině, jež situaci považuje za špatnou, pak 45,8 roku. Fotografům, kteří považují situaci za stabilní, bylo v průměru 43,3 roku, za dobrou 40,6 roku a za skvělou 41,4 roku.

Dotazník také obsahoval otázku, zda a jak je pro fotografy důležité poskytovat zákazníkům i další služby související s jejich základní činností. Následující graf ukazuje rozložení vedlejších činností v jednotlivých skupinách autorů a význam, který jim ve své práci přisuzují:

   

Významný je fakt, že u těch, kteří procházejí kritickým obdobím a chtějí končit, hraje například video, jehož podíl se stoupající úspěšností fotografů roste, pouze minimální roli. Ve skupinách ohrožených krizí se mezi souvisejícími činnostmi také téměř nevyskytují nové technologie, jako je vývoj aplikací nebo CGI, zatímco u těch úspěšnějších je jejich výskyt dvoj- nebo trojnásobný.

Posledním grafem těchto předběžných výsledků, z něhož je patrné, že ti, kteří situaci považují za špatnou, nebo ti, kteří chtějí skončit, pracují v oboru nejdéle. je průměrná doba činnosti fotografů v jednotlivých skupinách:

   

Uvidíme, jaké závěry vyvodí Tau Visual z finálních, podrobných výsledků, které mají být zveřejněny v polovině února, a zda z nich budou moci něco vyčíst i fotografové v jiných zemích. Vzorek 1447 fotografů je dostatečně velký a reprezentativní, aby tento průzkum mohl přinést validní, statisticky relevantní data.

Nahoru

Text © Lubomír Synek
(Použití v jakékoli formě bez předchozího svolení autorů a vydavatele je zakázáno.)